china eng phone rus search
/ / “15 Years of Steppe Nirvana”

“15 Years of Steppe Nirvana”

2015
11 November - 19 November

“15 Years of Steppe Nirvana”

“15 Years of Steppe Nirvana”. Zorikto Dorzhiev, Dashi Namdakov, Zhamso Radnaev, Balzhinima Dorzhiev, Bato Dashitsyrenov, Bato Dugarzhapov, I&O ERT, Alexander Zakharov, Andrey Bodrov, Igor Vereshchagin. Central House of Artist, Hall 5, Moscow, Russia

Back to the list