china eng phone rus search
/ / 5 - 16 October 2011 Khankhalaev Gallery

5 - 16 October 2011 Khankhalaev Gallery

2011
5 October - 16 October

5 - 16 October 2011 Khankhalaev Gallery

5 - 16 October 2011 Khankhalaev Gallery Presents: Zorikto Dorzhiev, Balzhinima Dorzhiev, Zhamso Radnaev, Bato Dashitsirenov, Stas Namin, Sonya Sukhariyan, Gago Chtchyan. Central House of Artist, hall #5

Back to the list