china eng phone rus search
/ / Khankhalaev Gallery

Khankhalaev Gallery

2008
6 August - 30 August

Khankhalaev Gallery

Central House of Artists, Moscow
Khankhalaev Gallery Presents: Zorikto Dorzniev, Zhamso Radnaev, Dashi Namdakov, Dmitriy Sandjiev.

Back to the list